IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 16s

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 16S

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                                                       
PERUSOPINNOT
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                                       
Orientointi
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Oppiminen ja ammatillinen kasvu 2
     
             
                                         
Asiantuntijaviestintä 4
     
             
                                         
Tietotekniikka I 3
     
             
                                         
Matematiikan perusteet 3
     
             
                                         
Fysiikan ja kemian perusopinnot 3
     
             
                                         
Ympäristö- ja energiatekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Maa- ja vesiekosysteemit 3
     
             
                                         
Ympäristökemia 3
     
             
                                         
Mekaniikka 3
     
             
                                         
Jäte-, energia- ja vesihuolto 6
     
             
                                         
Yhdyskunnat ja viranomaissäätely
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 3
       
                 
                                   
Ympäristövaikutusten arviointi 3
       
                 
                                   
Yhdyskuntasuunnittelu 3
       
                 
                                   
CAD 1 -suunnittelu 3
       
                 
                                   
Geometria ja trigonometria 3
       
                 
                                   
Paikkatiedon soveltaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Vektorit ja matriisit 3
       
                 
                                   
Paikkatiedon perusteet 3
       
                 
                                   
Ympäristöprojekti 6
       
                 
                                   
Ruotsin kieli 3
       
                 
                                   
Yhdyskuntatekniikka ja infrarakentaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Ympäristöfysiikka 3  
       
                     
                             
Yhdyskuntatekniikka ja verkostosuunnittelu 3  
       
                     
                             
Ympäristögeotekniikka ja maarakentaminen 3  
         
                         
                       
Englannin kieli ja viestintä 3  
       
                     
                             
Differentiaali- ja integraalilaskenta I 3  
       
                     
                             
Ympäristönsuunnittelun talousmatematiikka 3                                                                        
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Yhdyskuntasuunnittelun lähtökohdat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kuvankäsittely (Photoshop) 3  
       
                     
                             
Maanmittaus, kartat ja kiinteistönmuodostus 3  
         
                         
                       
Maisema maankäytön suunnittelussa 5  
       
                     
                             
Rakennettu ympäristö ja yhdyskunnat 4                                                                        
Asuinympäristöt
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Asuinympäristöt-projekti 5  
         
                         
                       
Asemakaavoitus 5  
         
                         
                       
Lähiympäristön käsittely 5  
         
                         
                       
Liikenne ja maankäyttö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Yhdyskuntasuunnittelu / LAMK 5  
         
                         
                       
Katu- ja tiesuunnittelu 3  
         
                         
                       
Liikenneturvallisuus ja -psykologia 3  
         
                         
                       
Pilaantuneen maa-alueen ja pohjaveden kunnostus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Ympäristötutkimuksen kemia ja laboratorioanalyysit 3  
       
                     
                             
Maastotyöskentely, mittaukset ja työmaavalvonta 3  
         
                         
                       
Pilaantuneen kohteen kunnostusprosessi 3  
         
                         
                       
Kestävä kehitys ja energiatehokkuus kunnostuksessa (in-situ -menetelmät) 3  
         
                         
                       
Tilastomatematiikka I 3  
       
                     
                             
Vesien hallinta, vesirakentaminen ja vesi globaalina resurssina
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kaupunkialueiden vesien hallinta ja projekti 6  
         
                         
                       
Ammattienglanti 3  
         
                         
                       
Haja-asutusalueiden vesihuolto, vesistöjen kunnostus ja rakentaminen 3  
         
                         
                       
Jäteveden käsittely ja hyödyntäminen 3  
         
                         
                       
Energian tuotanto ja uusiutuvat energiat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Sähkö- ja aaltoliikeoppi 3  
       
                     
                             
Fysiikan laboraatiot 3  
         
                         
                       
Lämpöenergia 3  
         
                         
                       
Energiatekniikka ja uusiutuvan energian tuotanto 6  
         
                         
                       
Projekti (E) ja menetelmäopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Tutkimusmenetelmät ja seminaarityöskentely 5    
         
                             
                 
Environmental Project 1 10    
         
                             
                 
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                       
Harjoittelu 10  
     
                 
Harjoittelu 2 10  
     
                 
Harjoittelu 3 10  
     
                 
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
       
                       
Opinnäytetyön toteutus 5    
       
                       
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
       
                       
6010334.519.53030297424.89.89.89.81010101010109.79.79.724.724.724.78.38.38.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                                       
Kuntaprojekti
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Tilastomatematiikka 2 3    
         
                             
                 
Ammattienglanti 3    
         
                             
                 
Kuntaprojektiprojekti 9    
         
                             
                 
Energiatehokkuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Lämpöoppi ja kuljetusilmiöt 3    
         
                             
                 
Energiatehokkuus yhdyskuntarakenteessa 3    
         
                             
                 
Energiatehokkuus rakennuksissa 3    
           
                                 
           
Energianeuvonta 3    
         
                             
                 
Energiatehokkuuden parantaminen -projekti 3  
         
                         
                       
Energiaa syventävä moduuli
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Toiminnanohjaus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Yrityksen rahaliikenne 3    
           
                                 
           
Markkinointi 3    
           
                                 
           
Johtaminen ja laatu 3    
           
                                 
           
Tuotannonohjaus 3    
           
                                 
           
Yrittäjyysopinnot 3    
           
                                 
           
Kiertotalousväylä I
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Ympäristö- ja energiatehokkuus 5    
         
                             
                 
Vastuullinen talous ja tuotekehitys 5    
         
                             
                 
Kiertotalous-projekti 5    
         
                             
                 
Kiertotalousväylä II
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Materiaalitekniikka ja -testaus 5