IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 15s, koko opetussuunnitelma

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 15S, Koko opetussuunnitelma

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                                                       
PERUSOPINNOT
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                                       
Orientointi
                                                                       
Asiantuntijaviestintä 3
     
             
                                         
Informaatiolukutaito 1
     
             
                                         
Fysiikan ja kemian perusopinnot 3
     
             
                                         
Matematiikan perusteet 3
     
             
                                         
Tietotekniikka I 3
     
             
                                         
Oppiminen ja ammatillinen kasvu 2
     
             
                                         
Ympäristö- ja energiatekniikka
                                                                       
Mekaniikka 3
     
             
                                         
Jäte-, energia- ja vesihuolto 6
     
             
                                         
Maa- ja vesiekosysteemit 3
     
             
                                         
Yhdyskunnat ja viranomaissäätely
                                                                       
Geometria ja trigonometria 3
       
                 
                                   
CAD 1 -suunnittelu 3
       
                 
                                   
Ympäristövaikutusten arviointi 3
       
                 
                                   
Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 3
       
                 
                                   
Yhdyskuntasuunnittelu 3
       
                 
                                   
Paikkatiedon soveltaminen
                                                                       
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
       
                 
                                   
Vektorit ja matriisit 3
       
                 
                                   
Paikkatiedon perusteet 3
       
                 
                                   
Ympäristöprojekti 6
       
                 
                                   
Yhdyskuntatekniikka ja infrarakentaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Englannin kieli ja viestintä 3                                                                        
Differentiaali- ja integraalilaskenta I 3  
       
                     
                             
Ympäristönsuunnittelun talousmatematiikka 3  
       
                     
                             
Ympäristögeotekniikka ja maarakentaminen 3  
       
                     
                             
Yhdyskuntatekniikka ja verkostosuunnittelu 3  
       
                     
                             
Ympäristöfysiikka 3  
       
                     
                             
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Projekti (E) ja menetelmäopinnot
                                                                       
Environmental Project 1 10    
         
                             
                 
Tutkimusmenetelmät ja seminaarityöskentely 5    
         
                             
                 
Yhdyskuntasuunnittelun lähtökohdat
                                                                       
Rakennettu ympäristö ja yhdyskunnat 4  
         
                         
                       
Kuvankäsittely (Photoshop) 3  
       
                     
                             
Maanmittaus, kartat ja kiinteistönmuodostus 3  
       
                     
                             
Maisema maankäytön suunnittelussa 5  
         
                         
                       
Liikenne ja maankäyttö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Yhdyskuntasuunnittelu / LAMK 5  
         
                         
                       
Katu- ja tiesuunnittelu 5  
         
                         
                       
Liikenneturvallisuus ja -psykologia 5  
         
                         
                       
Asuinympäristöt
                                                                       
Asemakaavoitus 5  
         
                         
                       
Lähiympäristön käsittely 5  
       
                     
                             
Asuinympäristöt-projekti 5  
         
                         
                       
Pilaantuneen maa-alueen ja pohjaveden kunnostus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Tilastomatematiikka I 3  
       
                     
                             
Kestävä kehitys ja energiatehokkuus kunnostuksessa (in-situ -menetelmät) 3  
       
                     
                             
Maastotyöskentely, mittaukset ja työmaavalvonta 3  
         
                         
                       
Pilaantuneen kohteen kunnostusprosessi 3  
       
                     
                             
Ympäristötutkimuksen kemia ja laboratorioanalyysit 3  
       
                     
                             
Vesien hallinta, vesirakentaminen ja vesi globaalina resurssina
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Ammattienglanti 3  
         
                         
                       
Haja-asutusalueiden vesihuolto, vesistöjen kunnostus ja rakentaminen 3  
         
                         
                       
Kaupunkialueiden vesien hallinta ja projekti 6  
         
                         
                       
Jäteveden käsittely ja hyödyntäminen 3  
       
                     
                             
Energian tuotanto ja uusiutuvat energiat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Fysiikan laboraatiot 3  
         
                         
                       
Lämpöenergia 3  
         
                         
                       
Sähkö- ja aaltoliikeoppi 3  
       
                     
                             
Energiatekniikka ja uusiutuvan energian tuotanto 6  
         
                         
                       
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                       
Harjoittelu 10    
       
                       
Harjoittelu 2 10    
       
                       
Harjoittelu 3 10    
       
                       
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                             
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                             
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
         
                             
6010535253030446122.512.512.512.510101010101014.714.714.720.320.320.37.57.57.54.24.24.24.24.24.24.24.24.2
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                                       
Kuntaprojekti
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Tilastomatematiikka 2 3    
         
                             
                 
Kuntaprojektiprojekti 9    
         
                             
                 
Ammattienglanti 3    
         
                             
                 
Energiatehokkuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Lämpöoppi ja kuljetusilmiöt 3    
         
                             
                 
Energianeuvonta 3    
         
                             
                 
Energiatehokkuus yhdyskuntarakenteessa 3    
         
                             
                 
Energiatehokkuuden parantaminen -projekti 3    
         
                             
                 
Energiatehokkuus rakennuksissa 3    
         
                             
                 
Energiaa syventävä moduuli
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kehitysyhteistyöopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Development Management Project 5    
           
                                 
           
National and International Development Cooperation 5    
           
                                 
           
Working and communication in developing countries 5    
           
                                 
           
Toiminnanohjaus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Johtaminen ja laatu 3    
           
                                 
           
Yrittäjyysopinnot 3    
           
                                 
           
Yrityksen rahaliikenne 3    
           
                                 
           
Markkinointi 3    
           
                                 
           
Tuotannonohjaus 3    
           
                                 
           
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)