IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Tietojenkäsittelyn koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus ...

Tietojenkäsittelyn koulutus, Tradenomi (AMK): 210 op
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Tradenomi (AMK)

Koulutuksen tavoite

LAMKin tietojenkäsittelyn koulutus valmentaa sinut digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaksi.

Koulutuksen suoritettuasi ymmärrät kokonaisvaltaisesti tulevaisuuden innovatiivisen yrityksen tavan toimia. Osaat automatisoida liiketoimintaprosesseja ja toteuttaa asiakkaiden tarpeita huomioivia palveluketjuja uusimpia teknologioita hyödyntäen. Hallitset myös ketterät ja joustavat toimintatavat ja osaat organisoida ja johtaa toimintaa analysoituun tietoon perustuen.

Koulutuksen sisältö

Tietojenkäsittelyn koulutuksen sisältö rakennetaan yhteistyössä yritysten kanssa ja tulevaisuuden osaamistarpeita peilaten. Koulutus antaa sinulle erinomaiset valmiudet työskennellä monipuolisissa digitaalisuuteen liittyvissä työtehtävissä.

Heti ensimmäisenä opiskeluvuonna saat hyvän pohjan digitaalisen liiketoiminnan eri osa-alueista ja valmiudet rakentaa oman opintopolkusi. Polkusi voi sisältää liiketalouden, matkailun, tekniikan, muotoilun sekä sosiaali- ja terveysalan opintoja sekä lukuisia monialaisia opintoja kuten palvelumuotoilun, kiertotalouden ja yrittäjyyden opintoja. Kartuttamasi ICT-projekti- ja kielitaito-osaamisen voit osoittaa keräämällä osaamismerkkejä.

Voit suorittaa opintoja erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten perinteisesti luokassa, verkossa, yrityksissä ja projekteissa, mutta myös erilaisissa tapahtumissa, kampusradiolla, opiskelijoiden perustamassa mediatoimistossa sekä useissa muissa opiskelijaosuuskunnissa, joissa opitaan ammattimaisissa työtehtävissä. Opintojen loppuvaiheessa pääset harjoittelemaan alasi työtehtäviä itseäsi kiinnostavassa työpaikassa. Opettajatuutorisi tukee ja auttaa sinua valinnoissasi opintojen aikana.

Suuntautumisen valinta

Koulutuksessa ei ole erillistä suuntautumista. Osaamisesi muotoutuu valitsemiesi opintojen mukaan.

Lisätietoa opetuskielistä

Opetuskielesi on pääsääntöisesti suomi. Opintoihisi sisältyy 15 op englanninkielisiä opintoja, mutta sinulla on mahdollisuus suorittaa niitä myös paljon enemmän.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyösi voit tehdä toiminnallisena tai tutkimuksellisena. Teet sen opintojesi loppuvaiheessa hyödyttämään työelämää ja hankkiaksesi kontakteja. Työssä sovellat opintopolkusi aikana kartuttamiasi tietoja ja taitoja henkilökohtaisen ohjaajasi tuella.

Pätevyys

Koulutus tuottaa ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeellä tradenomi (AMK). Sen avulla voit hakea liike-elämän palvelukseen sekä myös moniin julkisen sektorin tehtäviin, joiden kelpoisuusehtoihin on määritelty soveltuva korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä kokemusta työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa ja lähteä ulkomaille myös tutkintoon sisältyvään harjoitteluun. Eri kieliä opiskelemalla tarjoamme mahdollisuuden hankkia laaja ja monipuolinen kielitaito. Osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, pääset tutustumaan eri kulttuureista tuleviin opettajiin ja opiskelijoihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opit tietojenkäsittelyn koulutuksessa heti opintojen alusta lähtien soveltamaan hankkimiasi tietoja ja taitoja erilaisissa ammattimaisissa työtehtävissä, esimerkiksi työelämän tarpeisiin tehtävissä projekteissa.

Tutkimuksen painopisteet

Opintosi kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset työelämälähtöiset projektit, TKI-hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt (mm. opiskelijaosuuskunnat, M.IDEA, Neloskerros, LAMKES, LimuRadio, SimulTi, Fumatec ja Linkku) vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi tietojenkäsittelyn tradenomiksi voit sijoittua monenlaisiin digitaalisuuden osaamista vaativiin tehtäviin. Valitsemastasi opintopolusta riippuen voit mm. tukea loppukäyttäjiä ICT:n käytössä, toteuttaa uusia sovelluksia, kuvata digitaalisia palveluprosesseja, viedä projektit läpi ketterästi, rakentaa käyttäjäkeskeisiä verkkokauppoja ja suunnitella liiketoiminnalle lisäarvoa tuottavia digitaalisia ratkaisuja.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit jatkaa opintoja ylemmässä ammattikorkeakouluohjelmassa. Lisäksi voit jatkaa opintoja luontevasti myös tiedekorkeakouluissa sekä tietojenkäsittelytieteen että kauppatieteiden maisteriohjelmissa.