IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalouden koulutus 17 palveluliiketoiminta

Liiketalouden koulutus 17 Palveluliiketoiminta

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                                               
Palvelujen toimintaympäristö
                                                               
Toimintaympäristö 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Asiantuntijaviestintä 4
     
           
                                   
Työvälineosaaminen 2
     
           
                                   
Englannin kieli ja viestintä 3
     
           
                                   
Service English 2
     
           
                                   
Palveluosaaminen
                                                               
Palvelut 5
     
           
                                   
Kuluttajakäyttäytymisen muutokset 5
     
           
                                   
Asiakaspalveluosaaminen 5
     
           
                                   
Liiketoimintaympäristö
                                                               
Yritystalouden perusteet ja ohjaus 5  
     
               
                             
Organisaation toiminta ja esimiestyön arki 5  
     
               
                             
Myyntitaito ja markkinointi 5  
     
               
                             
Palveluyrittäjyys
                                                               
Yrittäjyysosaaminen 5  
     
               
                             
Kannattava liiketoiminta 5  
     
               
                             
Yritysjuridiikka 5  
     
               
                             
Palveluiden innovointi ja kehittäminen
                                                               
Palveluiden innovatiivinen kehittäminen 5  
       
                   
                       
Asiakaskokemuksen ja kannattavuuden johtaminen 5  
       
                   
                       
Projekt i Norden 2  
       
                   
                       
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5  
       
                   
                       
Ruotsin kieli, suullinen 1.5  
       
                   
                       
Vastuulliset palveluverkostot
                                                               
Monialaiset verkostot 5  
       
                   
                       
Palvelun laatu ja sen kehittäminen 5  
       
                   
                       
Vastuullinen palvelutoiminta 5  
       
                   
                       
Palveluiden tulevaisuus
                                                               
Ennakointi-, tutkimus- ja menetelmäosaaminen 5    
         
                           
           
Tulevaisuuden haltuunotto 5    
         
                           
           
Current topics in the service sector 5    
         
                           
           
HARJOITTELU
                                                               
Harjoittelu 10      
         
                               
     
Harjoittelu 2 10      
         
                               
     
Harjoittelu 3 10      
         
                               
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
           
                                   
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
306015453030300153015101010101010101010000555101010555
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                               
Multicultural Competence
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Global Service Networks 5    
       
                       
                 
Multicultural Communities 5    
       
                       
                 
Business Communication 5    
       
                       
                 
Palveluliiketoiminnan johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Henkilöstöjohtaminen 5    
         
                           
           
Palveluiden strateginen johtaminen 5    
         
                           
           
Yrityksen laskentatoimi kehittämistyössä 5    
         
                           
           
Moduuli
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
00300000151500000000000555555000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.