IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalouden koulutus 17k kansainvälisen kaupan koulutus

Liiketalouden koulutus 17K Kansainvälisen kaupan koulutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                                               
Liiketalouden koulutusohjelman perusopinnot
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                               
Liiketoimintaosaaminen
                                                               
Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit 5
     
           
                                   
Innovaatio- ja projektityötaidot 5
     
           
                                   
Organisaatio ja henkilöstöjohtaminen 4  
     
               
                             
Taloushallinto 4  
     
               
                             
Talous- ja rahoitusmatematiikka 4
     
           
                                   
Asiakassuhteet ja markkinointi 4  
     
               
                             
Logistiikka 4
     
           
                                   
Yrittäjyys ja yrityksen ulkoinen toimintaympäristö
                                                               
Yrittäjyysopinnot 4  
     
               
                             
Basics of Economics 3
     
           
                                   
Legal Risk Management in Business 3  
     
               
                             
Tutkimusmenetelmien perusteet 5  
       
                   
                       
Viestintä ja vuorovaikutustaidot
                                                               
Englannin kieli ja viestintä 3
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
     
           
                                   
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Yhteisöviestintä ja monikulttuurisuustaidot 5  
     
               
                             
Business -kielet ja kulttuuriosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Espanjan alkeet 1 5
     
           
                                   
Espanjan alkeet 2 5  
     
               
                             
Espanjan jatkokurssi 5  
     
               
                             
Työelämän espanjaa 5  
       
                   
                       
Ranskan alkeet 1 5  
     
               
                             
Ranskan alkeet 2 5  
       
                   
                       
Ranskan jatkokurssi 5    
       
                       
                 
Työelämän ranskaa 5    
         
                           
           
Saksan alkeet 1 5  
     
               
                             
Saksan alkeet 2 5  
       
                   
                       
Työelämän saksaa 1 5    
       
                       
                 
Työelämän saksaa 2 5    
         
                           
           
Venäjän alkeet 1 5
     
           
                                   
Venäjän alkeet 2 5  
     
               
                             
Venäjän kaupallisen kielen perusteet 5  
       
                   
                       
Yritysesittelyt venäjäksi 5    
       
                       
                 
Svenska i arbetslivet 5  
       
                   
                       
Aktuellt i affärsvärlden 5  
       
                   
                       
Business Presentation Skills 5  
     
               
                             
Business Communication 5  
       
                   
                       
Business Meetings and Negotiations 5  
       
                   
                       
Effective Writing 5  
       
                   
                       
Writing Skills 5    
       
                       
                 
World Cultures 5    
         
                           
           
Cross-Cultural Competence in International Business 5    
       
                       
                 
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                               
International Business Operations
                                                               
Basics of Internationalisation 5  
       
                   
                       
International Economics 5  
       
                   
                       
International Marketing 5  
       
                   
                       
Syventävät tutkimusopinnot
                                                               
Kvalitatiiviset menetelmät ja raportointi 5    
         
                           
           
Kvantitatiiviset menetelmät ja raportointi 5    
         
                           
           
Kielet
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                               
HARJOITTELU
                                                               
Harjoittelu 10      
         
                               
     
Harjoittelu 2 10      
         
                               
     
Harjoittelu 3 10      
         
                               
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
           
                                   
4111950454154652525301513.713.713.718181821.721.721.78.38.38.38.38.38.3101010555
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                               
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Ammatillinen kasvu 3
     
           
                                   
Matematiikan valmentava opintojakso 3
     
           
                                   
Ruotsin valmentava opintojakso 3
     
           
                                   
Englannin valmentava opintojakso 3
     
           
                                   
Ulkomainen vaihto
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Markkinoinnin moduulit
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Designing Services and Products
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Innovation Process for Services and Products 10    
         
                           
           
Project Work 5    
         
                           
           
Digital Marketing Communication
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Digital Marketing Communication and Online Selling 10      
         
                               
     
Marketing in Social Media and Analytics 5      
         
                               
     
Logistiikan moduulit
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Logistiikan kansainvälinen toimintaympäristö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Viennin ja tuonnin suunnittelu 10      
         
                               
     
Kansainvälisen kaupan ja kuljetusten juridiikka 5      
         
                               
     
Yrittäjyys - Entrepreneurship
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Liiketoiminnan Start Up 5    
       
                     
           
Development Project 5    
       
                     
           
eCommerce 5    
       
                     
           
Market Orientation
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Doing Business with the Russians: Opportunities & Challenges 5    
         
                           
           
Market Entry to the Asian Markets 5      
         
                               
     
European Union: Markets and Business Operations 5    
         
                           
           
Advanced Topics in International Business
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
NIBS Case Competition 5    
         
                           
           
Legal Risk Management in International Business 5    
         
                           
           
Marketing Law 5      
         
                               
     
Effective International Business Practices
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Global Business-to-Business Sales Negotiations 5      
           
                                   
Doing Business with the Finns 5      
           
                                   
Internationalisation Project in Healthcare, Design or Environment 5      
           
                                   
120505512007.542.540154440000002.52.52.514.1714.1714.1713.3313.3313.33555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.