IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalouden koulutus 16k kansainvälisen kaupan koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus ...

Liiketalouden koulutus 16K Kansainvälisen kaupan koulutus

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                                               
Liiketalouden koulutusohjelman perusopinnot
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                               
Liiketoimintaosaaminen
                                                               
Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit 5
     
           
                                   
Innovaatio- ja projektityötaidot 5
     
           
                                   
Organisaatio ja henkilöstöjohtaminen 4
       
               
                             
Taloushallinto 4
       
               
                             
Talous- ja rahoitusmatematiikka 4
     
           
                                   
Asiakassuhteet ja markkinointi 4
       
               
                             
Logistiikka 4
     
           
                                   
Yrittäjyys ja yrityksen ulkoinen toimintaympäristö
                                                               
Yrittäjyysopinnot 4
       
               
                             
Basics of Economics 3
     
           
                                   
Legal Risk Management in Business 3
       
               
                             
Tutkimusmenetelmien perusteet 5  
       
                   
                       
Viestintä ja vuorovaikutustaidot
                                                               
Englannin kieli ja viestintä 3
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
     
           
                                   
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Yhteisöviestintä ja monikulttuurisuustaidot 5
       
               
                             
Business -kielet ja kulttuuriosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Espanjan alkeet 1 5
     
           
                                   
Espanjan alkeet 2 5
       
               
                             
Espanjan jatkokurssi 5
       
               
                             
Työelämän espanjaa 5  
       
                   
                       
Ranskan alkeet 1 5
       
               
                             
Ranskan alkeet 2 5  
       
                   
                       
Ranskan jatkokurssi 5  
         
                       
                 
Työelämän ranskaa 5    
         
                           
           
Saksan alkeet 1 5
       
               
                             
Saksan alkeet 2 5  
       
                   
                       
Työelämän saksaa 1 5  
         
                       
                 
Työelämän saksaa 2 5    
         
                           
           
Venäjän alkeet 1 5
     
           
                                   
Venäjän alkeet 2 5
       
               
                             
Venäjän kaupallisen kielen perusteet 5  
       
                   
                       
Yritysesittelyt venäjäksi 5  
         
                       
                 
Svenska i arbetslivet 5
       
               
                             
Aktuellt i affärsvärlden 5  
       
                   
                       
Business Presentation Skills 5
       
               
                             
Business Communication 5  
       
                   
                       
Business Meetings and Negotiations 5  
       
                   
                       
Effective Writing 5  
       
                   
                       
Writing Skills 5  
         
                       
                 
World Cultures 5    
         
                           
           
Cross-Cultural Competence in International Business 5  
         
                       
                 
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                               
International Business Operations
                                                               
Basics of Internationalisation 5  
       
                   
                       
International Economics 5  
       
                   
                       
International Marketing 5  
       
                   
                       
Syventävät tutkimusopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                               
Kvalitatiiviset menetelmät ja raportointi 5    
         
                           
           
Kvantitatiiviset menetelmät ja raportointi 5    
         
                           
           
Kielet
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                               
HARJOITTELU
                                                               
Harjoittelu 10    
           
                               
     
Harjoittelu 2 10    
           
                               
     
Harjoittelu 3 10    
           
                               
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
           
                                   
1008555154159602525301513.713.713.719.719.719.72020208.38.38.38.38.38.3101010555
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                               
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Ammatillinen kasvu 3
     
           
                                   
Matematiikan valmentava opintojakso 3
     
           
                                   
Ruotsin valmentava opintojakso 3
     
           
                                   
Englannin valmentava opintojakso 3
     
           
                                   
Ulkomainen vaihto
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Markkinoinnin moduulit
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Designing Services and Products
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Innovation Process for Services and Products 10    
         
                           
           
Project Work 5    
         
                           
           
Digital Marketing Communication
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Digital Marketing Communication and Online Selling 10    
           
                               
     
Marketing in Social Media and Analytics 5    
           
                               
     
Logistiikan moduulit
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Logistiikan kansainvälinen toimintaympäristö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Viennin ja tuonnin suunnittelu 10    
           
                               
     
Kansainvälisen kaupan ja kuljetusten juridiikka 5    
           
                               
     
Yrittäjyys - Entrepreneurship
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Liiketoiminnan Start Up 5  
       
                     
           
Development Project 5  
       
                     
           
eCommerce 5  
       
                     
           
Market Orientation
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Doing Business with the Russians: Opportunities & Challenges 5    
         
                           
           
Market Entry to the Asian Markets 5    
           
                               
     
European Union: Markets and Business Operations 5