IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalouden koulutus 16s

Liiketalouden koulutus 16S

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 155 op)
                                                               
Liiketalouden koulutusohjelman perusopinnot
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                               
Liiketoimintaosaaminen
                                                               
Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit 5
     
           
                                   
Innovaatio- ja projektityötaidot 5
     
           
                                   
Organisaatio ja henkilöstöjohtaminen 4
       
               
                             
Taloushallinto 4
       
               
                             
Talous- ja rahoitusmatematiikka 4
     
           
                                   
Asiakassuhteet ja markkinointi 4
       
               
                             
Logistiikka 4
     
           
                                   
Yrittäjyys ja yrityksen ulkoinen toimintaympäristö
                                                               
Yrittäjyysopinnot 4  
       
                   
                       
Kansantalous 3
       
               
                             
Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta 3
       
               
                             
Tutkimusmenetelmien perusteet 5  
       
                   
                       
Viestintä ja vuorovaikutustaidot
                                                               
Englannin kieli ja viestintä 3
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
     
           
                                   
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Yhteisöviestintä ja monikulttuurisuustaidot 5
       
               
                             
Business -kielet ja kulttuuriosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Espanjan alkeet 1 5
       
               
                             
Espanjan alkeet 2 5
       
               
                             
Espanjan jatkokurssi 5
     
           
                                   
Työelämän espanjaa 5
       
               
                             
Ranskan alkeet 1 5
     
           
                                   
Ranskan alkeet 2 5
       
               
                             
Ranskan jatkokurssi 5
     
           
                                   
Työelämän ranskaa 5
       
               
                             
Saksan alkeet 1 5
     
           
                                   
Saksan alkeet 2 5
       
               
                             
Työelämän saksaa 1 5
     
           
                                   
Työelämän saksaa 2 5
       
               
                             
Venäjän alkeet 1 5
     
           
                                   
Venäjän alkeet 2 5
       
               
                             
Venäjän kaupallisen kielen perusteet 5
     
           
                                   
Yritysesittelyt venäjäksi 5
       
               
                             
Svenska i arbetslivet 5
     
           
                                   
Aktuellt i affärsvärlden 5
       
               
                             
Business Presentation Skills 5
       
               
                             
Business Communication 5
     
           
                                   
Business Meetings and Negotiations 5
     
           
                                   
Effective Writing 5
     
           
                                   
Writing Skills 5
       
               
                             
World Cultures 5
     
           
                                   
Cross-Cultural Competence in International Business 5
       
               
                             
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 80 op)
                                                               
Syventävät tutkimusopinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                               
Kvalitatiiviset menetelmät ja raportointi 5    
         
                           
           
Kvantitatiiviset menetelmät ja raportointi 5    
         
                           
           
Johtamisen, esimiestyön ja esimiesviestinnän moduulit
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Työyhteisöosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Itsensä johtaminen ja ammattilaisena kehittyminen 5  
       
                 
                 
Työyhteisötaidot 5  
       
                   
                       
Hyvinvoiva organisaatio 5  
         
                       
                 
Esimiesosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Henkilöstöjohtaminen 5  
       
                   
                       
Työlainsäädäntö 5  
       
                 
                 
Esimiesviestintä 5  
       
                 
                 
Tulevaisuuden organisaatiot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Organisaatiot muutoksessa 5    
         
                           
           
Muutoksen- ja riskienhallinta 5    
           
                               
     
Osaamisen kehittäminen T&K -projekteissa 5    
         
                         
     
Organisaation strateginen johtaminen ja kehittäminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Prosessien ja palvelujen johtaminen 5    
           
                               
     
Strateginen johtaminen 10    
         
                         
     
Markkinoinnin moduulit
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Designing Services and Products
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Innovation Process for Services and Products 10  
         
                       
                 
Project Work 5  
         
                       
                 
Brandin rakentaminen ja lanseeraus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Brandin rakentaminen ja lanseeraus 10  
       
                   
                       
Viestintämateriaalin tuottaminen 5  
       
                   
                       
Digital Marketing Communication
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Digital Marketing Communication and Online Selling 10  
       
                   
                       
Marketing in Social Media and Analytics 5  
       
                   
                       
Asiakassuhteen johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Asiakassuhteen johtamisprosessi 10    
         
                           
           
Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen 5    
         
                           
           
Kaupan ketjuliiketoiminta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi 5    
         
                           
           
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5    
         
                           
           
Kaupan tunnusluvut ja johtaminen 5    
         
                           
           
Taloushallinnon moduulit
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Hyvä tilinpäätöskäytäntö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Kirjanpito ja tilinpäätös 5  
       
                   
                       
Tilinpäätöksen laadinta 5  
         
                       
                 
Tilinpäätösanalyysi ja tilintarkastus 5  
         
                       
                 
Verotus ja tilinpäätössuunnittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Verotusmenettely ja henkilöverotus 3  
       
                   
                       
Arvonlisäverotus 4  
       
                   
                       
Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu 4  
         
                       
                 
Palkanlaskenta 4  
         
                       
                 
Kannattavuuden hallinta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Katetuottolaskenta 5  
       
                   
                       
Kustannuslaskentamenetelmät 5  
         
                       
                 
Johdon raportointi 5  
         
                       
                 
Rahoitus ja sijoitustoiminta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Finanssimarkkinat 5  
       
                   
                       
Säästäminen ja sijoitustoiminta 5  
       
                   
                       
Rahoitusriskien hallinta 5  
       
                   
                       
Financial Management
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Management Accounting 5    
         
                           
           
Corporate Finance 5    
         
                           
           
Financial Planning 5    
           
                               
     
Logistiikan moduulit
(Valitaan opintoja 0 op)
                                &nbs