IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Media-alan koulutus (2014, 2015, 2016) > Media-alan koulutus 15s valokuvaus (syksyllä 2015 aloittaneille opiskelijoille)

Media-alan koulutus 15S Valokuvaus (syksyllä 2015 aloittaneille opiskelijoille)

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Taideopinnot
                                                                       
Visuaalinen suunnittelu 7
     
           
                                   
Värihahmotus 3
     
           
                                   
Taidehistoria 5  
       
                   
                       
Piirustus, maalaus ja elävän mallin piirustus 5  
       
                   
                       
Kuva ja teoria 3    
         
                           
           
Kieliopinnot
                                                                       
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Englannin kieli ja viestintä 3
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
     
           
                                   
Media-alan perusopinnot
                                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                                             
Viestinnän teoria 5
     
             
                                         
Media-alan yrittäjyys 2  
       
                   
                       
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
Valokuvauksen historia ja teoria
                                                                       
Valokuvauksen historia ja teoria 5
     
             
                                         
Nykyvalokuvaus ja teoria 3  
       
                     
                             
Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot 5      
           
                                   
Ammattikäytännöt-luentosarja 2  
   
           
Ammatilliset perusteet 1
                                                                       
Kameratekniikka 5
     
           
                                   
Valo ja valaisu 5
     
           
                                   
Digitaalisen valokuvauksen perusteet 5
     
             
                                         
Ammatilliset perusteet 2
                                                                       
Digitaalinen kuvankäsittely 5
       
                 
                                   
Graafisen suunnittelun perusteet 3
       
                 
                                   
Oma projekti 1 4
     
           
                                   
Projektityöskentely
                                                                       
Kalenteri 13  
       
                     
                             
Kuvallinen ilmaisu 1
                                                                       
Kontaktikuvauksen työpaja 5  
         
                         
                       
Studio 6  
       
                     
                             
Portfolio 1 2  
       
                   
                       
Oma projekti 2 3  
       
                   
                       
Kuvallinen ilmaisu 2
                                                                       
Portfolio 2 2    
         
                           
           
Valokuvauksen metodologinen työpaja 8    
         
                             
                 
Näyttelysuunnittelu 2    
         
                           
           
3D 5    
           
                                 
           
Liikkuva kuva
                                                                       
Videokuvauksen perusteet 6  
         
                         
                       
Äänenkäsittelyn perusteet 3  
         
                         
                       
Liikegrafiikka 3  
         
                         
                       
Lineaarinen multimedia 4  
         
                         
                       
Kuvajournalismi ja dokumentti
                                                                       
Urheilukuvaus 2    
           
                                 
           
Kuvajournalismin historia ja teoria 3    
         
                             
                 
Journalistinen kuvaustyöpaja 4    
           
                                 
           
Dokumenttiprojekti 5    
           
                                 
           
Henkilökuva 4    
         
                           
           
HARJOITTELU
                                                                       
Työelämäharjoittelu 15  
     
                   
     
Erikoistava harjoittelu 15    
         
                                 
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
             
                                         
6064.452.233.4352530.833.620.631.618.115.313.710.710.78.38.38.310.310.310.311.211.211.26.96.96.98.511.511.56665.15.15.1
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                                       
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Valokuvaajan täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Luova media 6  
     
                   
     
Arkkitehtuurikuvaus 4  
     
                   
     
Ruokakuvaus 2  
     
                   
     
Muotikuvaus 3  
     
                   
     
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
03.757.53.750003.753.753.753.7500000000001.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.25000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Media-alan ammattien edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet opitaan pääosin erilaisissa käytännön suunnitteluprojekteissa. Suunnitteluprojektien toimeksiannot tulevat usein suoraan työelämäkumppaneilta, jolloin myös teollisuuden prosessit ja toimintamallit tulevat tutuiksi jo opiskeluaikana.

Monialainen oppimisympäristö laitteineen antaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa asiantuntijuuttaan ja työtapojaan kiinnostuksensa mukaan. Pääaineopintojensa lisäksi opiskelija voi profiloida ammattiosaamistaan täydentävän osaamisen sisällöillä. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla jokaista opiskelijaa ohjataan kehittämään omia vahvuuksiaan niin, että osaaminen on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Ammatillista profilointia ja työmarkkinoilla erottautumista voi tarvittaessa lisätä suorittamalla kolmantena lukuvuotena vaihtojakson jossakin ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme. Viimeisenä opiskeluvuotenaan opiskelijalla on mahdollisuus vahvistaa omaa ammatillista identiteettiään vielä opinnäytetyön aihevalinnalla.

VALOKUVAUS

Valokuvaajalle on tärkeää avoin ja havainnoiva suhtautuminen ympäristöön, ilmiöihin ja ihmisiin. Opinnoissa kiinnitetään huomiota monipuoliseen tekniseen osaamiseen – myös liikkuvan kuvan osaamiseen – ja erityisesti oman kuvallisen ilmaisun kehittymiseen. Valokuvaajat toimivat kuvajournalisteina, kaupallisen kuvauksen tai valokuvataiteen parissa.

Opinnoissa keskeistä on havainnoinnin opettaminen ja oman ilmaisun tukeminen. Ammatillisesti opinnot pyrkivät antamaan laajan pohjan ja vahvan teknisen osaamisen valokuvaajan ammattiin riippumatta suuntautumisesta. Oman ilmaisun ja tyylitajun kehittäminen tapahtuu taide- ja teoriaopintojen ja erityisesti valokuvauksen harjoitustöiden ja niiden arviointien kautta.