IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Media-alan koulutus (2014, 2015, 2016) > Media-alan koulutus 16s mediasisällön suunnittelu (syksyllä 2016 aloittaneille opiskelijoille)

Media-alan koulutus 16S Mediasisällön suunnittelu (syksyllä 2016 aloittaneille opiskelijoille)

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Taideopinnot
                                                                       
Visuaalinen suunnittelu 7
     
           
                                       
Värihahmotus 3
       
                 
                                   
Piirustus, maalaus ja plastinen sommittelu 5  
       
                     
                             
Taidehistoria 5
       
                 
                                   
Kieliopinnot
                                                                       
Asiantuntijaviestintä 3
       
                 
                                   
Informaatiolukutaito 1    
           
                                 
           
Englannin kieli ja viestintä 3
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5  
         
                         
                         
Ruotsin kieli, suullinen 1.5  
         
                         
                         
Media-alan perusopinnot
                                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                                         
Viestinnän teoria 5
     
             
                                         
Media-alan yrittäjyys 2  
       
                     
                             
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
Mediasisällön suunnittelun perusteet
                                                                       
Media-analyysi ja sisällöntuotannon perusteet 5
     
             
                                         
Mediatekniikan perusteet 5
     
             
                                         
Digitaalinen visuaalisuus 5
     
             
                                         
Graafinen suunnittelu 5
       
                 
                                     
Journalistinen viestintä 5
       
                 
                                     
Valokuvaus 5  
       
                     
                             
Interactive media and user experience
                                                                       
User experience design 5
       
                   
                                   
Interactive content design 5
       
                   
                                   
Electronic publications 5
       
                   
                                   
Game Design
                                                                       
Game analysis and theory 5  
         
                           
                       
Game concept design 5  
         
                           
                       
Game development 5  
         
                           
                       
Kuvakerronta
                                                                       
Dramaturgia ja kerronta 5  
         
                         
                         
Liikegrafiikka 3  
         
                         
                         
Kuvakerronnallinen ilmaisu 9  
         
                         
                         
Audiovisuaalinen ilmaisu
                                                                       
Ääni ilmaisuvälineenä 5    
         
                             
                 
Tuotantoprojekti 9    
         
                             
                 
Movie post-production 8    
         
                             
                 
Syventävä osaaminen
                                                                       
Professional portfolio 3
 
   
   
           
             
 
           
Professional profile 3
   
 
 
           
     
         
           
Tuotannollinen projektityö 8    
           
                                 
             
Syventävä projektityö 7      
           
                                     
     
Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot 5      
           
                                     
     
HARJOITTELU
                                                                       
Työelämäharjoittelu 15  
       
                       
                 
Erikoistava harjoittelu 15    
         
                               
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
             
                                         
7155.54934.528.342.81243.530.518.52212.59.49.49.411.418.213.24441320.5109.810.310.36.87.83.87.37.37.34.24.24.2
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                                       
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                                       
3D animation
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
3D animation tools 5
       
                   
                                   
3D animation project 5
       
                     
                                   
Animation and 3D for games 5  
       
                     
                             
Luovan alan liike-elämävalmiudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Ammattikäytänteet ja sopimusoikeus 5  
   
             
     
Muotoilun ja media-alan yrittäjyys 5  
   
             
     
Markkinointiviestintä ja brändäys 5  
   
             
     
Visuaaliset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Muotoilun perusteet 2    
       
 
                         
     
     
Informaatiomuotoilu 4                                                                        
Kuvajournalismin historia ja teoria 3    
         
                             
                 
Elävän mallin piirustus 3  
       
                   
                       
Kuva ja teoria 3  
       
 
                     
     
           
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
1015.511.540109.5674.54000002.57.53.173.173.172222.332.332.331.51.51.51.331.331.33000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Mediasisällön suunnittelun pääaine kouluttaa opiskelijat viestinnän laaja-alaisiksi käytännön ammattilaisiksi. Menestyminen edellyttää viestinnällistä yleissivistystä ja lahjakkuutta oppia rakentamaan tekstistä, kuvasta ja äänestä toimivia ja kiinnostavia digitaalisia tuotteita ja teoksia. Opinnoissa on mahdollista keskittyä syvemmin esimerkiksi liikegrafiikkaan ja animaatioon, av- ja jälkituotantoon tai vuorovaikutteisten sisältöjen ja pelien suunnitteluun. Valmistuneet voivat työllistyä esimerkiksi peliteollisuuteen, mainoselokuvatuotannon pariin, verkkosovellusten ja -sisällön suunnittelutehtäviin tai viestinnän suunnittelun tehtäviin eri toimialoille.

Opetus painottuu työpajoihin, joissa sovelletaan luennoilla ja työvälineopetuksessa opittuja tietoja ja taitoja. Vaikka ala edellyttää vankkaa teknologian soveltamisen kykyä, on opintojen painotus suunnittelun ja luovan ongelmanratkaisun alueilla. Opinnoista merkittävä osa nivoutuu projekteihin, joiden tuloksina syntyy todellisia tuotteita oikeille asiakkaille sekä opiskelijoille käytännön kokemusta tavoitteellisesta suunnittelutyöstä.