IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Media-alan koulutus (2014, 2015, 2016) > Media-alan koulutus 16s graafinen suunnittelu (syksyllä 2016 aloittaneille opiskelijoille)

Media-alan koulutus 16S Graafinen suunnittelu (syksyllä 2016 aloittaneille opiskelijoille)

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Taideopinnot
                                                                       
Visuaalinen suunnittelu 7
     
           
                                   
Värihahmotus 3
     
             
                                         
Taidehistoria 5
       
                 
                                   
Kuva ja teoria 3  
       
                     
                             
Kieliopinnot
                                                                       
Asiantuntijaviestintä 3
       
                 
                                   
Informaatiolukutaito 1
       
                 
                                   
Englannin kieli ja viestintä 3
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
       
                 
                                   
Media-alan perusopinnot
                                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                                         
Viestinnän teoria 5
       
                 
                                   
Media-alan yrittäjyys 2  
       
                     
                             
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
Graafisen suunnittelun perusteet
                                                                       
Graafisen suunnittelun perusteet 5
     
             
                                         
Typografian perusteet 5
     
             
                                         
Kuvittamisen perusteet 5
     
             
                                         
Kuvallinen viestintä 1
                                                                       
Valokuvaus 5
       
                 
                                   
Kuvankäsittely 4
       
                 
                                   
Julkaisun visuaalinen suunnittelu ja taittotyö 6
       
                 
                                   
Kuvittaminen
                                                                       
Rakennettu digitaalinen kuva 3  
         
                         
                           
Kuvitustekniikat ja -työvälineet 7  
       
                     
                             
Piirustus, maalaus ja elävän mallin piirustus 5  
       
                     
                             
Kuvallinen viestintä 2
                                                                       
Näyttelysuunnittelu 5  
         
                           
                         
Informaatiografiikka 5  
         
                           
                       
Logosuunnittelu 4  
         
                           
                         
Julkaisut ja graafinen tekniikka
                                                                       
Typografia 5  
       
                     
                             
Kirjansidonta 3  
         
                         
                           
Sähköinen kirja 3  
         
                           
                       
Kirjagrafiikka 5  
       
                     
                             
Graafisen suunnittelun ammattikäytänteet ja historia
                                                                       
Graafisen viestinnän historia 5  
         
                         
                         
Portfolio 4  
       
                   
                       
Graafisen suunnittelun alan yritystoiminta 2  
         
                           
                       
Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot 5      
           
                                     
     
Julkaisut ja konseptityö
                                                                       
Kuvajournalismin historia ja teoria 3    
         
                             
                 
Kaupalliset julkaisut 4    
         
                             
                 
Uutisjulkaisut 4    
         
                             
                 
Aikakausjulkaisut 5    
         
                             
                 
Sähköinen julkaiseminen 5    
           
                                 
           
Markkinointiviestintä
                                                                       
Markkinointiviestintä ja brändäys 5    
         
                             
                 
Visuaalisen identiteetin suunnittelu 5    
         
                             
                 
Mainonta ja kampanjasuunnittelu 5    
         
                             
                 
HARJOITTELU
                                                                       
Työelämäharjoittelu 15  
       
                       
                 
Erikoistava harjoittelu 15    
         
                               
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
             
                                         
6368.55127.524.538.52939.538.512.51512.58.28.28.212.812.812.89.79.79.711.719.78.212.812.812.84.24.24.25554.24.24.2
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                                       
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                                       
Interactive media and advanced typography
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
User experience design 5    
         
                             
Interactive content design 5    
         
                             
Advanced typography 5    
         
                             
Sarjakuva
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Ideointi ja käsikirjoitus 3    
         
                             
Visuaaliset tyylit ja tekniikat 5    
         
                             
Sarjakuvajulkaisun ja pienlehden suunnittelu 7    
         
                             
Kuvituksen syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Tietokoneavusteinen kuvittaminen 5    
         
                             
Journalistinen kuvittaminen 5    
         
                             
Kuvittamisen erikoistekniikat 5    
         
                             
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
00153000000151515000000000000000555555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Graafinen suunnittelu on viestien visualisointia. Graafisen suunnittelun opinnot antavat valmiudet toimia erilaisissa työtehtävissä esimerkiksi julkaisugrafiikan, mainonnan, yritysgrafiikan, kuvittamisen, sähköisen viestinnän ja kirjainmuotoilun aloilla. Opinnot painottuvat konkreettiseen tekemiseen, taustoittaviin luentokokonaisuuksiin ja työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kansainvälinen toiminta on luonnollinen osa opintoja.

Työväline voi vaihdella lyijykynästä digitaaliseen multimediaohjelmaan, samoin toimeksi- ja tehtävänannot yksittäisen kuvan tekemisestä erilaisten kampanjakokonaisuuksien suunnitteluun ja viestintäkoosteiden tuottamiseen. Havainnointikyvyn ja käden taitojen, kuvallisen ilmaisun, näkemyksen, tyylitajun ja esteettisen ajattelun kehittäminen ovat graafiselle suunnittelijalle tärkeitä osaamisalueita ammatillisten ja teknisten taitojen rinnalla.