IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Media-alan koulutus (2014, 2015, 2016) > Media-alan koulutus 14s graafinen suunnittelu (syksyllä 2014 aloittaneille opiskelijoille)

Media-alan koulutus 14S Graafinen suunnittelu (syksyllä 2014 aloittaneille opiskelijoille)

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Taideopinnot
                                                                       
Visuaalinen suunnittelu 7
     
           
                                   
Värihahmotus 3
     
           
                                   
Taidehistoria 5
     
           
                                   
Kuva ja teoria 3  
       
                     
                             
Kieliopinnot
                                                                       
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Englannin kieli ja viestintä 3
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5  
       
                   
                       
Ruotsin kieli, suullinen 1.5  
       
                   
                       
Media-alan perusopinnot
                                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                                         
Viestinnän teoria 5
     
           
                                   
Media-alan yrittäjyys 2  
       
                     
                             
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
Graafisen suunnittelun perusteet
                                                                       
Graafisen suunnittelun perusteet 4
     
           
                                   
Typografian perusteet 5
     
           
                                   
Kuvittamisen perusteet 5
     
           
                                   
Kuvallinen viestintä 1
                                                                       
Valokuvaus 5
     
           
                                   
Kuvankäsittely 4
     
           
                                   
Lehden visuaalinen suunnittelu ja taittotyö 5
     
           
                                   
Kuvittaminen
                                                                       
Rakennettu digitaalinen kuva 3  
         
                         
                       
Kuvitustekniikat ja -työvälineet 5  
       
                     
                             
Piirustus, maalaus ja elävän mallin piirustus 5  
       
                     
                             
Kuvallinen viestintä 2
                                                                       
Julistesuunnittelu 4
       
                 
                                   
Näyttelysuunnittelu 4  
         
                         
                       
Informaatiografiikka 4  
         
                         
                       
Logosuunnittelu 4  
         
                         
                       
Julkaisut ja graafinen tekniikka
                                                                       
Typografia 5  
       
                     
                             
Kirjansidonta 3  
         
                         
                       
Sähköinen kirja 3  
         
                         
                       
Kirjagrafiikka 5  
       
                     
                             
Graafisen suunnittelun ammattikäytänteet ja historia
                                                                       
Graafisen viestinnän historia 5  
       
                     
                             
Portfolio 4  
       
                   
                       
Graafisen suunnittelun alan yritystoiminta 2  
         
                         
                       
Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot 5      
           
                                   
Kuvajournalismin historia ja teoria 3    
         
                             
                 
Julkaisut ja konseptityö
                                                                       
Kaupalliset julkaisut 5    
         
                             
                 
Uutisjulkaisut 5    
         
                             
                 
Aikakausjulkaisut 5    
           
                                 
           
Sähköinen julkaiseminen 5    
           
                                 
           
Markkinointiviestintä
                                                                       
Markkinointiviestintä ja brändäys 5    
         
                             
                 
Visuaalisen identiteetin suunnittelu 5    
         
                             
                 
Mainonta ja kampanjasuunnittelu 5    
           
                                 
           
HARJOITTELU
                                                                       
Työelämäharjoittelu 15    
         
                           
           
Erikoistava harjoittelu 15      
           
                                     
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                                   
6260533530.531.533.526.530.522.5251010.210.210.210.510.510.511.211.211.28.88.88.810.210.210.27.57.57.58.38.38.33.33.33.3
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                                       
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                                       
Interactive Media and advanced typography
                                                                       
User experience design 5    
         
 
                             
     
Interactive content design 5    
         
 
                             
     
Advanced typography 5    
       
                       
Sarjakuva
                                                                       
Ideointi ja käsikirjoitus 3    
       
                       
Visuaaliset tyylit ja tekniikat 5    
       
                       
Sarjakuvajulkaisun ja pienlehden suunnittelu 7    
       
                       
Kuvituksen syventävät opinnot
                                                                       
Tietokoneavusteinen kuvittaminen 5    
       
                       
Journalistinen kuvittaminen 5    
       
                       
Kuvittamisen erikoistekniikat 5    
       
                       
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
0022.522.500008.7513.758.7513.750000000000002.922.922.924.584.584.582.922.922.924.584.584.58
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Media-alan ammattien edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet opitaan pääosin erilaisissa käytännön suunnitteluprojekteissa. Suunnitteluprojektien toimeksiannot tulevat usein suoraan työelämäkumppaneilta, jolloin myös teollisuuden prosessit ja toimintamallit tulevat tutuiksi jo opiskeluaikana.

Monialainen oppimisympäristö laitteineen antaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa asiantuntijuuttaan ja työtapojaan kiinnostuksensa mukaan. Pääaineopintojensa lisäksi opiskelija voi profiloida ammattiosaamistaan täydentävän osaamisen sisällöillä. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla jokaista opiskelijaa ohjataan kehittämään omia vahvuuksiaan niin, että osaaminen on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Ammatillista profilointia ja työmarkkinoilla erottautumista voi tarvittaessa lisätä suorittamalla kolmantena lukuvuotena vaihtojakson jossakin ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme. Viimeisenä opiskeluvuotenaan opiskelijalla on mahdollisuus vahvistaa omaa ammatillista identiteettiään vielä opinnäytetyön aihevalinnalla.

GRAAFINEN SUUNNITTELU

Graafinen suunnittelu on viestien visualisointia. Graafisen suunnittelun opinnot antavat valmiudet toimia erilaisissa työtehtävissä esimerkiksi julkaisugrafiikan, mainonnan, yritysgrafiikan, kuvittamisen, sähköisen viestinnän ja kirjainmuotoilun aloilla. Opinnot painottuvat konkreettiseen tekemiseen, taustoittaviin luentokokonaisuuksiin ja työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kansainvälinen toiminta on luonnollinen osa opintoja.

Työväline voi vaihdella lyijykynästä digitaaliseen multimediaohjelmaan, samoin toimeksi- ja tehtävänannot yksittäisen kuvan tekemisestä erilaisten kampanjakokonaisuuksien suunnitteluun ja viestintäkoosteiden tuottamiseen. Havainnointikyvyn ja käden taitojen, kuvallisen ilmaisun, näkemyksen, tyylitajun ja esteettisen ajattelun kehittäminen ovat graafiselle suunnittelijalle tärkeitä osaamisalueita ammatillisten ja teknisten taitojen rinnalla.