IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Muotoilun koulutus (2014, 2015, 2016) > Muotoilun koulutusohjelma 16s teollinen muotoilu (syksyllä 2016 aloittaneille opiskelijolle)

Muotoilun koulutusohjelma 16S Teollinen muotoilu (syksyllä 2016 aloittaneille opiskelijolle)

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Muotoilun perusteet
                                                                       
Johdatus muotoiluopintoihin 5
     
             
                                         
Muotoilijan digitaalinen toimintaympäristö 6
     
             
                                         
Muotoilun teoria ja käsitteistö 4
     
             
                                         
Muotoilun taideperusta
                                                                       
Taidehistoria 5
     
           
                                   
Visuaalinen suunnittelu 7
     
           
                                   
Värihahmotus 3
     
           
                                   
Muotoiluprosessi
                                                                       
Muotoilupiirtäminen 5
     
             
                                         
Muotoiluprosessi I 4
       
                 
                                   
Mallinrakennustekniikat, metalli 4
       
                 
                                   
Mallinrakennustekniikat, muovi 4
       
                 
                                   
Mallinrakennustekniikat, puu 4
     
             
                                         
Rakenne ja materiaalioppi, teollinen muotoilu 6
     
             
                                         
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
       
                 
                                   
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
Käyttäjälähtöinen muotoilu
                                                                       
Käyttäjälähtöinen muotoilu 5  
       
                     
                             
Käyttäjälähtöiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2  
       
                     
                             
Elävän mallin piirustus 1 3  
         
                         
                       
Asiantuntijaviestintä 3  
       
                     
                             
Informaatiolukutaito 1  
       
                     
                             
Ympäristötehokas muotoilu
                                                                       
Ympäristötehokas muotoilu 5  
         
                         
                       
Syventävä valmistustekniikka, metalli 5  
         
                         
                       
Syventävä valmistustekniikka, muovi 5  
       
                     
                             
Muotoilijan presentointi
                                                                       
Muotoilijan portfolio 6  
         
                         
                       
Esitystekninen muotoilupiirtäminen 3  
       
                     
                             
Piirustus ja maalaus 3  
       
                     
                             
Englannin kieli ja viestintä 3  
       
                     
                             
Muotoiluprosessi syventävä
                                                                       
Muotoiluprosessi 2 5  
         
                         
                       
Mallintaminen työkaluna 5  
         
                         
                       
Plastinen sommittelu I 3  
         
                         
                       
Muotoilun historia 3  
       
                     
                             
Muotoilija ja tuotekehitys
                                                                       
Tuotekehitysprojekti 8    
           
                                 
           
Luovan alan yrittäjyys 3    
         
                             
                 
Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistaminen 4    
         
                             
                 
Ammatillinen profiloituminen
                                                                       
Muotoilijaidentiteetti 5      
           
                                     
     
Strateginen muotoilu 5      
           
                                     
     
Tulevaisuuden tutkimus 5      
           
                                     
     
Asiantuntijuutta syventävät opinnot
                                                                       
Asiantuntijaprojekti 7      
           
                                     
     
Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot 3      
           
                                   
Syventävä valmistustekniikka, teollisen muotoilun mallitekniikat 5      
           
                                     
     
HARJOITTELU
                                                                       
Erikoistava harjoittelu 15  
       
                     
           
Työelämäharjoittelu 15    
       
                         
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
             
                                         
6065355037.522.528371718361412.512.512.57.57.57.59.39.39.312.312.312.35.75.75.76661212124.74.74.7
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                                       
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Käyttöliittymäsuunnittelu 5    
         
                             
                 
Erityisryhmäsuunnittelu 5    
           
                                 
           
Palvelumuotoilu 5    
         
                             
                 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
001500000105000000000000003.333.333.331.671.671.67000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Teollinen muotoilija suunnittelee teollisesti valmistettavia tuotteita, joita ovat mm. kulutustavarat, investointihyödykkeet, liikennevälineet sekä erilaiset palvelut.

Teollisen muotoilun pääaineen opinnoissa kehitetään konstruktiivista ja esteettistä ajattelua, muodonantotaitoja, teorian soveltamista käytäntöön sekä ihminen-tuote-ympäristö -vuorovaikutussuhteen hallintaa.

Teollinen muotoilija toimii itsenäisesti erilaisissa muotoilutehtävissä tai tuotekehitysryhmän jäsenenä suunnitteluprojekteissa.