IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Muotoilun koulutus (2014, 2015, 2016) > Muotoilun koulutusohjelma 16s pakkaus- ja brändimuotoilu (syksyllä 2016 aloittaneille opiskelijoille)

Muotoilun koulutusohjelma 16S Pakkaus- ja brändimuotoilu (syksyllä 2016 aloittaneille opiskelijoille)

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Muotoilun perusteet
                                                                       
Johdatus muotoiluopintoihin 5
     
             
                                         
Muotoilijan digitaalinen toimintaympäristö 6
     
             
                                         
Muotoilun teoria ja käsitteistö 4
     
             
                                         
Muotoilun taideperusta
                                                                       
Taidehistoria 5
     
           
                                   
Visuaalinen suunnittelu 7
     
           
                                   
Värihahmotus 3
     
           
                                   
Muotoiluprosessi
                                                                       
Muotoilupiirtäminen 5
       
                 
                                   
Pakkausgrafiikka I 4
     
             
                                         
Typografia ja ilmaisu 4
     
             
                                         
Pakkausmuotoilun materiaali/rakennepaja 6
     
           
                                   
Pakkausmuotoilun perusteet 4
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
     
           
                                   
Muotoiluprosessi 1, pakkaus- ja brändimuotoilu 4
       
                 
                                   
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
Käyttäjälähtöinen muotoilu
                                                                       
Käyttäjälähtöinen muotoilu 5  
       
                     
                             
Käyttäjälähtöiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2  
       
                     
                             
Elävän mallin piirustus 1 3  
         
                         
                       
Asiantuntijaviestintä 3  
       
                     
                             
Informaatiolukutaito 1  
       
                     
                             
Informaatiomuotoilu 4  
         
                         
                       
Ympäristötehokas muotoilu
                                                                       
Ympäristötehokas muotoilu 5  
         
                         
                       
Pakkausgrafiikka ja painatusprosessi 5  
         
                         
                       
Syventävä valmistustekniikka, pakkausmuovit 5  
       
                     
                             
Muotoilijan presentointi
                                                                       
Muotoilijan portfolio 6  
         
                         
                       
Piirustus ja maalaus 3  
         
                         
                       
Englannin kieli ja viestintä 3  
       
                     
                             
Muotoiluprosessi syventävä
                                                                       
Mallintaminen työkaluna 5  
       
                     
                             
Plastinen sommittelu I 3  
       
                     
                             
Muotoilun historia 3  
       
                     
                             
Muotoiluprosessi 2, pakkausmuotoilu 4  
       
                     
                             
Muotoilija ja tuotekehitys
                                                                       
Tuotekehitysprojekti 8    
         
                           
           
Luovan alan yrittäjyys 3    
         
                             
                 
Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistaminen 4    
         
                           
           
Ammatillinen profiloituminen
                                                                       
Muotoilijaidentiteetti 5      
           
                                   
Strateginen muotoilu 5      
           
                                   
Tulevaisuuden tutkimus 5      
           
                                   
Asiantuntijuutta syventävät opinnot
                                                                       
Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot 3      
           
                                   
Asiantuntijuutta syventävät opinnot 5      
           
                                   
Suunnittelukilpailu, pakkaus- ja brändimuotoilu 2      
           
                                   
Kaupalliset julkaisut 5      
           
                                   
HARJOITTELU
                                                                       
Erikoistava harjoittelu 15  
       
                     
           
Työelämäharjoittelu 15    
       
                         
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
             
                                         
6065355035253431191622.527.511.711.711.78.38.38.311.311.311.310.310.310.36.36.36.35.35.35.37.57.57.59.29.29.2
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                                       
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Brändin rakentaminen 5    
         
                           
           
Brändinviestintä 5    
         
                           
           
Visuaalisen identiteetin suunnittelu 5    
         
                           
           
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
0015000007.57.5000000000000002.52.52.52.52.52.5000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Pakkaus- ja brändimuotoilun pääaine kouluttaa muotoilijoita, jotka osaavat toteuttaa pakkausalan tuotekehitystä sekä brändäystä yrityksille ja teollisuudelle.

Opinnoissa keskitytään pakkausmuotoiluun ja muotoiluprosessien ymmärtämiseen, tuotekehitystyöhön, graafiseen suunnitteluun, visualisointi- ja mallinrakennustekniikoihin, yritys- ja tuotegrafiikkaan sekä markkinointiviestinnälliseen ajatteluun.

Opiskelijan suuntautumisesta riippuen työllistäjinä voivat olla mainos- ja muotoilutoimistot sekä pakkausalan teollisuus, brändituotteiden valmistajat, brändin omistajat ja kaupallinen ala.